Ik werk volgens de  BID © – model, een model dat ik heb ontwikkeld vanuit mijn eigen levenslessen.

Bewustzijn: Ik ben een veld van mogelijkheden en oneindige creativiteit

Intentie: Ik accepteer het heden en maak plannen voor de toekomst

Doen: Ik bewandel mijn pad met onverzettelijke doelbewustheid en laat mij niet afleiden van het beoogde resultaat, wat er ook gebeurt!

Bewustzijn, Intentie en Doen methode © - Difference4you

BID © – model

Mijn aanpak

Ik werk met hart, hoofd en ziel en heb oog en oor voor al jouw levens- en loopbaanvragen. afbeelding1
Mijn persoonlijkheid en veelzijdige achtergrond in combinatie met twee culturen, leidt ertoe dat ik meerdere antennes uit heb staan waardoor je snel, maar diepgaand antwoord krijgt op jouw vragen.
Mijn aanpak is concreet, direct en betrokken waardoor je wordt gedwongen tot nadenken.
Ik coach op voet van gelijkwaardigheid met een “vleugje humor” in combinatie met oosterse wijsheid en westerse zakelijkheid. Daarbij ligt de regie en verantwoordelijkheid voor het welslagen van het traject bij jou.

 

Methoden en technieken (maatwerk)

Studie & beroep (een combinatie van digitale- en papieren testen); de leerstijlen van Kolb;
het Canvas Business Model (bij zelfstandig ondernemen); Oplossingsgericht coaching; Coaching volgens de methodiek Supported Employment; het GROW model;  de STARR methode; de Kernkwaliteiten van Ofman; Rouwverwerking bij baanverlies, Verlieskunde De Mönnink;  bij stress & burn-outklachten inzet in samenspraak oosterse technieken zoals adem, yoga, mindfulness, Reiki in combinatie met westerse technieken zoals de RET methode (Rationele Emotieve Therapie) en overige technieken op het gebied van gedragsverandering.

 

Kwaliteit en het up to date houden van kennis

afbeelding1Gediplomeerd Re-integratieconsulent / casemanager Wvp Registratienr 2067 (afstudeerscriptie (on)betaald werk NAH); gecertificeerd in Conflicthantering en conflictverwerking Registratienr 2682; AD(H)D coach; Register Autisme coach SPHBO-Registratienr 61254-62563;  Register Trainer SPHBO-Registratienr 81937-79946; gecertificeerd Mindfulness trainer voor volwassenen met autisme;  gecertificeerd Reiki Master 3B The Mikao Usui system of natural Healing Registratienr M01-0173; gecertificeerd in Verlieskunde bij Herman de Mönnink, grondlegger van verlieskunde, een methodische aanpak van verlies in drie fases.

 

Kennismaking en dan?

We starten altijd met een  kennismaking om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Daarbij is een wederzijdse “klik” essentieel voor een succesvolle samenwerking. Het gesprek duurt één uur en is gratis. Ter voorbereiding heb ik je van te voren een vragenlijst gemaild om jouw hulpvraag helder te krijgen. Aansluitend doe ik een trajectvoorstel. Maatwerk staat hierbij centraal want iedereen is uniek.
Na jouw akkoord volgt een overeenkomst van opdracht voorzien van afspraken en ondertekend door de opdrachtgever, cliënt en opdrachtnemer met uiteindelijk de start van de opdracht. Tussendoor vinden er evaluatiemomenten plaats om af te stemmen. Betaal je het traject zelf, dan ben jij opdrachtgever! Dus wordt het traject door twee personen ondertekend.

Bel voor een vrijblijvende afspraak


Investering

Geen mens is hetzelfde, dus staat elke hulpvraag op zich. De investering voor een coachings- of loopbaantraject is dan ook passend bij de persoon en zijn of haar (persoonlijke) situatie, wens(en), behoeft(en) en afspraken.
Een indicatie voor een coachingstraject: Afhankelijk van jouw vraag zijn 6 – 10 gesprekken (1,5 uur) al voldoende voor een daadwerkelijke voorwaartse beweging met duurzame resultaat.

Business coaching vraagt een andere aanpak en kan iets langer duren. Afhankelijk van jouw hulpvraag, de start van jouw bedrijf,  jouw persoonlijke situatie, jouw kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemen, jouw producten / diensten  en jouw doelen.

 

Vergoedingen

happinessbureau-slideshow-a-2Werkgevers zijn steeds vaker bereid coachings- en loopbaantrajecten te vergoeden. Specifieke redenen  zijn bv: goed werkgeverschap, het belang van persoonlijke ontwikkeling, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte.
Als je probleem werk gerelateerd is, informeer dan bij je werkgever/manager naar de mogelijkheden

*Betaal je de kosten van loopbaanbegeleiding, coaching, training en adviesgesprekken zelf?
In sommige gevallen is het mogelijk deze kosten af te trekken van de inkomstenbelasting mits het doel hiervan is, behoud van werk of het verkrijgen van een (nieuwe) baan. Aan deze aftrekbaarheid zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Informeer bij de Belastingdienst naar de voorwaarden.

 

Transitievergoeding bij ontslag

Transitievergoeding gebruiken voor van werk naar werk of scholing.
De transitievergoeding is bedoeld om nieuw werk en daarmee een nieuwe inkomstenbron te krijgen. Via outplacement of scholing kun je de kans op een nieuwe baan vergroten.

Transitievergoeding voor outplacement en/ of scholing
Je mag de volledige (bruto) transitievergoeding gebruiken om outplacement en/ of opleidingen in te kopen. Als je naast de outplacement begeleiding ook een opleiding wilt doen, dan is de beste aanpak om via outplacement vast te stellen of de scholing moet voortborduren op je bestaande werkervaring (bijscholing), of dat het verstandiger is om voor een ander beroep te kiezen (omscholing).

Als je de transitievergoeding niet besteedt aan een outplacementtraject of een opleiding, moet je belasting betalen. De transitievergoeding wordt dan gezien als inkomen. Je werkgever houdt belasting in en je ontvangt het netto bedrag op jouw rekening.
Meer over transitievergoeding. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontslag/vraag-en-antwoord/heb-ik-recht-op-een-vergoeding-als-ik-word-ontslagen.

 

Tarieven

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

Uurtarief

  • Particulieren       85 euro    –     150 euro
  • Bedrijven           125 euro    –    250 euro
  • ZZP                     100 euro   –    250 euro
  • Studenten           75 euro
  • Voor de minder financieel draagkrachtigen is de investering in overleg. Maak dingen bespreekbaar!

Note

Natuurlijk is het niet zo zwart-wit. Zo werk ik geregeld met vaste prijzen per coaching- of loopbaantraject.  Ben je een startende ondernemer met een beperkt budget? Dan knijp ik weleens een oogje toe. Tot op zekere hoogte, want ook ik eet mijn boterham graag belegd.

Voor particulieren en ZZP is het mogelijk afhankelijk van de duur van het traject in termijnen te betalen.
Voor de start van het traject factureer ik altijd een voorschot! Het bedrag is afhankelijk van de duur van het traject en de hoogte van het bedrag.

VOORWAARDEN

Annuleren afspraken

Annuleren en wijzigen van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor het begintijdstip telefonisch via 06 127 51 691 of per mail via vanamson@difference4you.nl. Hierna ben je het volledige bedrag verschuldigd tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door Difference4you, Regina van Amson.

Op alle diensten zijn de Algemene Voorwaarden  van Difference4you van toepassing. Hier vind je tevens het artikel over “Geheimhouding”.

Betalingsvoorwaarden trajecten:

Betaling tenzij anders is overeengekomen binnen 30 dagen, doch in geen geval later dan de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum.

Voor kortdurende trajecten, bijvoorbeeld voor testen geldt een betalingstermijn van 7 – 14.

Aan particulieren en zzp wordt een voorschot vooraf gevraagd. Betaling in termijnen is afhankelijk van de duur van het traject ook mogelijk. Hiervoor worden er van te voren duidelijke afspraken gemaakt. Betaling is zowel bij particulieren als bij zelfstandigen altijd binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij betaling van een trajectprijs vanaf in 3000 Euro in 1 keer ontvang je zowel als particulier als zzp een korting van 10%.

 

Bereid in JEZELF te investeren?