Bescherming Persoonsgegevens

Difference4you verbindt zich tot het beperken van het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens die nodig zijn voor de commerciële activiteiten van de online winkel www.Difference4you.nl.

Het Bedrijf verplicht zich tevens tot het doen van al het mogelijke om het verwerken van persoonsgegevens nauwkeurig, correct en volledig uit te voeren. 

Difference4you bewaakt het vertrouwelijk karakter met behulp van alle gepaste middelen en hulpmiddelen ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang.  

Difference4you verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de ‘Difference4you’ verplichtingen/ bezorging/ uitvoering van contracten conform de geldende wet- en regelgeving. 

Persoonsgegevens worden niet prijsgegeven aan derde partijen, behalve in het geval van toepasselijke wet- en regelgeving. 

Indien nodig heeft de betrokkene het recht op elk willekeurig moment de persoonsgegevens die van hem zijn opgeslagen op www.difference4you.nl (hierna te noemen: de Website), aan te passen, aan te vullen of te wissen. 

 

Veiligheid en gebruik van persoonsgegevens

Indien de klant heeft besloten zich te registreren op de website, zal hem worden gevraagd informatie te verstrekken met betrekking tot zijn naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens.

Difference4you heeft het recht de informatie te gebruiken om de werking van de Website te personaliseren en te verbeteren. Dit kan tevens inhouden, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, promotionele aanbiedingen op basis van vroegere aankopen van de klant met dien verstande dat de klant online is, of via e-mail met instemming van de klant of overeenkomstig de lokale eisen.  

Difference4you zal persoonsgegevens verwerken ter bevordering van het vertrouwen en zal de interne procedures toepassen en maatregelen nemen ter voorkoming van ongeautoriseerd gebruik van persoonsgegevens, toegang, onthulling, kopiëren, aanpassing of beschadiging, en zal tevens alle redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van de persoonsgegevens, integriteit en privacy te bewaken.  

Difference4you zal persoonsgegevens slechts verwerken op basis van goed vertrouwen en conform de wet, en zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die niet overeenkomen met de doelen waarvoor Difference4you deze persoonsgegevens heeft verkregen. 

 

De verzamelde persoonsgegevens van de klant, zullen worden verwerkt:

 • om bestellingen op te volgen;
 • om Difference4you te helpen de Website te verbeteren en toegang te krijgen tot de informatie van de klant;  
 • om de klant te voorzien van informatie over Difference4you diensten en producten; 
 • voor bestellingen, klantondersteuning, betaling en servicebehoeften;
 • en dergelijke, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

Goederen en online aanvragen van diensten

Indien de klant een bestelling wil plaatsen tijdens zijn online bezoek, moet Difference4you de naam van de klant, het e-mailadres, het telefoonnummer en de betaalgegevens (zoals creditcardnummer en vervaldatum) weten. Dit stelt Difference4you in staat de bestelling volledig uit te voeren en de klant op de hoogte te houden van de bestelstatus. 

Cookies

Difference4you heeft het recht gegevens te verzamelen van de websitebezoekers middels het gebruik van cookies om de beschikbare diensten voor gebruikers te verbeteren. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden op de computer van de gebruiker van de website worden opgeslagen om het gebruik van de website te verbeteren. Webbrowsers kunnen zo worden ingesteld dat ze de klant waarschuwen dat er cookies worden gebruikt, en geven de gebruiker de gelegenheid al dan niet toestemming te verlenen tot het gebruik van Cookies. 

Difference4you zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij noodzakelijk voor de implementatie van goed zakendoen, daarbij verzekert Difference4you dat de derde partij de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens handhaaft en adequate bescherming kan waarborgen. 

Difference4you geeft persoonsgegevens door aan haar leveranciers, onder leveranciers, strategische partners en anderen die Difference4you assisteren, en haar klanten om samenwerking te kunnen uitvoeren en te implementeren.  

Echter, in dergelijke gevallen verzoekt Difference4you de data ontvangers dat dergelijke informatie uitsluitend en conform de toepasselijke regelgeving gebruikt zal worden voor de doelen waarvoor deze gegevens zijn overgedragen. 

Difference4you zal zich inspannen om te verzekeren dat in gevallen waarbij persoonsgegevens worden doorgestuurd naar het buitenland, deze zullen worden verstrekt met adequate bescherming. Difference4you verbindt zich om geen persoonsgegevens door te sturen naar organisaties of personen die geen adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens kunnen garanderen, met uitzondering van de volgende gevallen:  

 • De klant toestemming heeft gegeven;
 • De overdracht is noodzakelijk voor het afsluiten van contracten met klanten of voor de uitvoering van een contract met een klant: 
 • De overdracht is noodzakelijk voor het sluiten of de uitvoering van een contract opgesteld in het belang van de klant: 
 • De overdracht is toegestaan onder de geldende wet- en regelgeving. 

 

Toegang tot persoonsgegevens

Op basis van een gemotiveerd verzoek informeert Difference4you betrokkenen over: 

 • de persoonsgegevens die Difference4you heeft verwerkt m.b.t. hem;
 • de databron (indien de wetgeving openbaarmaking daarvan vereist); 
 • de datum van de laatste wijziging in de persoonsgegevens;
 • de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de ontvangers of categorieën van de gegevens;
 • en of de informatie intelligent verwerkt wordt.

Difference4you onderneemt actie om onjuiste persoonsgegevens te verbeteren dan wel te wissen. 

Difference4you heeft het recht de toegang te beperken om data te corrigeren dan wel te wissen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. 

De betrokkene heeft het recht om op elk gewenst moment zijn persoonsgegevens die zijn opgeslagen in zijn gebruikersaccount op de website van Difference4you, te wijzigen, aan te vullen en te wissen. 

Mocht je jouw persoonsgegevens willen wissen van de website, heb je vragen over het gebruik  van jouw persoonsgegevens, neem contact op met Difference4you per e-mail: vanamson@difference4you.nl of door te bellen naar  +31612751691.

Difference4you heeft het recht naar eigen inzicht dit Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. 

Privacybeleid geüpdatete versie: 25-8-2020