Bokenweek 2022, boekentip, sterker uit je burn-out, deze deur heeft geen kleur, difference4you, spreker

Deze deur heeft geen kleur. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, godsdienst, lichamelijke beperkingen of seksuele voorkeur.